ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПСОВ - ГРАД ШУМЕН

By 0
691

Възложител/ Бенефициент: Строително-предприемачески холдинг ЕООД/ Община Шумен
Период за изпълнение: 06/2014 – 04/2017

Описание на проекта:

 • Проектът включва:
  – Частична реконструкция на механичното стъпало;
  – Изграждане на биостъпало;
  – Изграждане на утайково стопанство;
  – Изграждане на газово стопанство;
 • ПСОВ е с капацитет 132 000 ЕЖ и Qср.д.= 26 741 m³/h, с отстраняване на азот и фосфор, заустване в приемник „чувствителна зона“;
 • Анаеробна стабилизация на утайките (метантанкове) и оползотворяване на добития биогаз.

Извършени дейности:

 • Работен проект по всички проектни части;
 • Авторски надзор по време на СМР;
 • Екзекутивна документация;
 • Инструкции за тестове, пуск и въвеждане в експлоатация;

Инвестиционна стойност на проекта: 24 000 000 лв. (без ДДС)