За нас

_LVD2577
106_0683
IMG_0662
Винаги има начин да го направите по-добре - намерете го!
Thomas Edison 11.02.1847 - 18.10.1931

Предизвикателството

Водата – същността на живота. Най-критичният ресурс в света, който поддържа живота, а оттам и глобалната хранителна верига. Тя захранва промишленото производство, а оттам и глобалната икономика. Питейната вода е може би най-важният природен ресурс за оцеляване на човека, но тя също е силно ограничена и в момента една четвърт от световното население, е подложено на „свръхвисок воден стрес“.
Внимателното, целенасочено управление на нейното количество и качество в градската инфраструктура и индустриалните процеси е наша отговорност и тя е огромна. Трябва да направим всичко възможно, за да сме сигурни, че водата се връща – чиста, безопасна и в изобилие – към естествените системи, които ни поддържат.

1,8 милиарда души
в световен мащаб пият вода, която е фекално замърсена

80% от канализацията в развиващите се страни се зауства директно във водни обекти, без пречистване

47% от световното население
ще живеят в райони с висок
воден стрес до 2030 г.

Нашият отговор

  • Превръщане на мониторинговите данни в устойчиви решения;
  • Осигуряване на достъп до вода и канализация там, където е необходимо;
  • Повторно използване на пречистената вода;
  • Предотвратяване на замърсяването при източника му;
  • Възвръщане на ценните суровини от отпадъчни води/технологични оборотни цикли;
  • Ефективна защита на околната среда;
  • Цялостен и интегриран подход.

ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД (основана през 1999) е българо-немска проектантска консултантска фирма, с предмет на дейност пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, управление на утайки и твърди отпадъци. Обхватът на дейност на фирмата включва консултантски услуги, проектиране и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата ги инженерна дейност във водния сектор.
ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД (ДПЕ) предоставя пълна гама услуги от предварителни/ предпроектни проучвания, проектиране, организация и управление на проекти, търгове, авторски надзор и въвеждане в експлоатация, както и обучение на персонала и технически консултации за експлоатация, поддръжка и последваща оптимизация.

Като независим доставчик на инженерни услуги, който няма задължения към финансови институции, търговски групи, изпълнители или производители, ДПЕ е надежден и отговорен партньор, който дава приоритет на интересите на клиентите.

Опитът на ДПЕ не се ограничава само в границите на България. Фирмата има завършени проекти в Македония, Турция, Словения, Сърбия и Германия.
Нашият екип включва високо квалифицирани експерти от различни технически области: технологична, архитектурна, конструктивна, машинна, електро, КИПиА, ВиК, ОВиК, енергийна ефективност (ЕЕ), геодезия, инженерна геология и хидрогеология, вертикална планировка, озеленяване, пътна, ПБЗ, пожарна безопасност, експерти по управление и др.

Членство в професионални организации:

българска асоциация по водите
Българска асоциация по водите (БАВ)
КИИП лого
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, България
DWA
Германска асоциация по води, отпадъчни води и отпадъци

Сертификати

Какво сме постигнали

+
години опит
+
завършени проекта
+
доволни клиенти