Начало

treatmentplant_free
Делфин проект екотехника ООД
Нови инженерни технологии
за чиста околна среда
dolphin scene финал
Делфин проект екотехника ООД
Нови инженерни технологии
за чиста околна среда
lab-217043_1280
Делфин проект екотехника ООД
Нови инженерни технологии
за чиста околна среда

„Знанието не е достатъчно, трябва да го приложим. Искането не е достатъчно, трябва да го направим.”
Йохан Волфганг Фон Гьоте

Реализиращи ежедневно инженерни задачи, наша главна и постоянна цел е да прехвърлим новите познания и разработки от науката на практика, винаги, когато това е целесъобразно от техническа, екологична и икономична гледна точка.

Заедно създаваме качествени резултати за нашите клиенти, като си партнираме с тях за разработване на по-добри идеи. Ние отговаряме на предизвикателствата, като предлагаме практични решения, които са безопасни, иновативни и устойчиви.

„Хората, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят.“, Роб Силтанен
По-добър свят е възможен, защото всеки ден има 1440 минути. Това означава, че всеки ден имаме 1440 възможности да окажем положително въздействие.

„Проектирането създава култура. Културата оформя ценности. Ценностите определят бъдещето“, Робърт Петерс
Когато осъзнаем колко зависим един от друг, това трябва да ни накара да се ценим повече.
Вярваме в изключителни идеи, доставени чрез изключителни услуги.

ДЕЛФИН Проект екотехника - вече 20 години се грижи за по-добра околна среда

ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД (основана през 1999) е българо-немска проектантска консултантска фирма, с предмет на дейност пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, управление на утайки и твърди отпадъци. Обхватът на дейност на фирмата включва консултантски услуги, проектиране и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата ги инженерна дейност във водния сектор.
ДЕЛФИН Проект Екотехника ООД (ДПЕ) предоставя пълна гама услуги от предварителни/ предпроектни проучвания, проектиране, организация и управление на проекти, търгове до авторски надзор и въвеждане в експлоатация, както и обучение на персонала и технически консултации за експлоатация, поддръжка и последваща оптимизация.

НИЕ РАБОТИМ С ВАС И ЗА ВАС, КАТО ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Бърза и адекватна реакция на настоящите и бъдещите предизвикателства, базирана на
  нашата богата инженерна експертиза и дългогодишен опит;
 • Ние се фокусираме върху индивидуален подход, креативни и компетентни решения,
  осигуряващи оптимални инвестиционни и експлоатационни разходи (по-добра
  ефективност на по-ниска цена);
 • Нашият екип осигурява качество, базирано на актуалното състояние на техниката, най-
  добрите налични технологии и принципите за устойчиво развитие и енергийна
  ефективност;
 • Ние предлагаме оптимизирани процеси на проектиране и консултации, които гарантират
  бърз напредък и отговарят на всички финансови изисквания на клиента;
 • Изграждането на дългосрочни партньорства е начина, по който ние изграждаме заедно
  устойчив успех и формираме нови трайни приятелства.
В КАКВО СМЕ ДОБРИ - нашите услуги
 • Мастер-планове, Пред-инвестиционни проучвания (ПИП)
 • Тръжни документи и процедури, управление на проекти
 • Проектиране във всички фази и по всички проектни части
 • Качество на питейни-, отпадъчни води – лабораторни анализи
 • Разрешителни и съгласувателни процедури
 • Супервизия/ авторски надзор
 • Екзекутивна документация
 • Обучение на персонала, семинари
 • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация
 • Експертизи и оценка на съществуващи станции/ инсталации
 • Енергийна ефективност (ЕЕ), ВЕИ и оптимизация на процесите
КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ?

Области на дейност

Нашите Партньори и клиенти

Нашите клиенти за нас

„15 години е време достатъчно една фирма да се докаже и утвърди на пазара, да създаде здрави бизнес партньорства и да спечели верни клиенти. От тук нататък остава да продължавате в същия дух на професионализъм и отговорност, да преследвате все по-големи цели и да покорявате нови върхове.“

инж. Св. Дамянов Управител на „ВиК - Шумен“ ООД

„Проф. Иван Секулов пренесе големия си международен и научно-изследователски и проектантски опит и в България и създаде екип, който вече 15 години работи успешно в областта на пречистване на питейни и отпадъчни води. Инженерно бюро Делфин е в преки отношения с Хидротехническия факултет като приема ежегодно студенти на производствена практика и преддипломен стаж и обогатява…

Доц. д-р инж. Ирина Костова Декан на ХТФ към УАСГ-София

„За тези години, през които съществувате, Вие доказахте силен характер и твърда позиция, доказахте че умеете не само да работите с висок професионализъм, но и да изградите трайни партньорски взаимоотношения, систематично да надграждате постигнатото до момента и неотклонно да следвате новостите в бранша. Впечатляващи са обхватът на дейност на фирмата и качеството на предоставяните от…

инж. Стефан Кинарев Председател на УС на КИИП България