15 ГОДИНИ ДЕЛФИН

Заедно за чиста околна среда… „Ние или ще намерим начин, или ще направим такъв.“, Hannibal Barca​ Делфин Проект Екотехника отпразнува своя 15-годишен юбилей Списание ИНФРАБИЛД, бр.7, 2015 г. /stroiteli.elmedia.net/​ На…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…