РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ВИСОКОПЛАНИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС (НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА) ВСК – БЕЛМЕКЕН, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Възложител/ Бенефициент: БатПел ООД/ Национална Спортна База ЕАД Период за изпълнение: 08/2011 – 10/2011 Описание на проекта: 3 бр. модулни ПСОВ за битови отпадъчни води, всяка с капацитет 110 ЕЖ;…

Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води под 100 ЕЖ

Година на изпълнение: Възложител Име на проект ЕЖ 2003 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: конфекциониращ цех на група “ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД” 40 ЕЖ 2006…

ДЕЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ - ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОД 2 000 ЕЖ (Черниче, Полена и Полето)

Възложител/ Бенефициент: Камарата на инженерите – град Хесен (IngKH), Германия Период за изпълнение: 07/2010 – 11/2010 Описание на проекта: През 2005/2006 г. под ръководството на Министерство на околната среда, енергията,…

АНАЛИЗ ЗА НАЧИНИТЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Възложител/ Бенефициент: Община Димитровград, Република Сърбия Период за изпълнение: 08/2014 – 12/2014 Описание на проекта: ПСОВ с капацитет 11 113 ЕЖ и Qср.д.= 2 450 m³/d; Съществуващото биологично стъпало е…

ПРАКТИЧЕСКО ДОКАЗВАНЕ НА МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ОБСЛЕДВАНЕ НА ПСОВ – ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Частен Институт за Водни Технологии ЕООД/ Софийска вода АД Период за изпълнение: 02/2013 – 07/2015 Описание на проекта: Практическо доказване на иновативен метод за оптимизация на ПСОВ; Увеличаване…

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ,  АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ:  „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛОКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”

Възложител/ Бенефициент: КОРЕКТ ООД/ Община Враца Период за изпълнение: 11/2016 – 03/2017 Описание на проекта: Демонстрационен център включващ 6 бр. модулни ПСОВ, всяка с капацитет 4 ЕЖ Извършени дейности: Работно…

Възложител/ Бенефициент: Строително-предприемачески холдинг ЕООД/ Община Шумен Период за изпълнение: 06/2014 – 04/2017 Описание на проекта: Проектът включва: – Частична реконструкция на механичното стъпало; – Изграждане на биостъпало; – Изграждане…

ИНЖЕНЕРИНГ С ПРЕДМЕТ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ МЕТАНТАНК - 7 000 м³

Възложител/ Бенефициент: САД Компани Женерал де Траво д’Идролик/ Столична община чрез концесионер Софийска вода АД Период за изпълнение: 08/2018 – 12/2020 Описание на проекта: Анаеробен изгнивател (метантанк) с обем 7…