ПРОЕКТИРАНЕ  НА СПОРТЕН  КОМПЛЕКС С  ОЛИМПИЙСКИ ПЛУВЕН БАСЕЙН, РЕГИСТРИРАН ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА FINA

Възложител: ЕТ “Марин Китанов” Период за изпълнение: 03/2003 – 04/2004 Описание на проекта: Изграждане на модерен спортен център според изискванията на FINA: – фитнес зала; – тенис корт; – басейн…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: “БИЛД ИНВЕСТ – Н” ЕООД/ Община Шумен Период за изпълнение: 11/2016 – 09/2017 Описание на проекта: Производителност на ПСПВ – 636 l/s; Помпена станция (ПС) за пречистени води;…