ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД СЛИВЕН

Възложител/ Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) / ОБЩИНА СЛИВЕН Период за изпълнение: 03/2022 – 2024 Описание на проекта: Производителност на ПСПВ – 850 l/s; Извършени дейности: Дейност…

ПРОЕКТИРАНЕ  НА СПОРТЕН  КОМПЛЕКС С  ОЛИМПИЙСКИ ПЛУВЕН БАСЕЙН, РЕГИСТРИРАН ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА FINA

Възложител: ЕТ “Марин Китанов” Период за изпълнение: 03/2003 – 04/2004 Описание на проекта: Изграждане на модерен спортен център според изискванията на FINA: – фитнес зала; – тенис корт; – басейн…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА СЕЛО КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ

Възложител/ Бенефициент: Общини Симитли Период за изпълнение: 04/2009 – 03/2010 Описание на проекта: Вътрешна водоснабдителна мрежа – 17,2 m; Сградни водопроводни отклонения – 6,7 m; Вътрешна разделна канализационна мрежа: –…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: “БИЛД ИНВЕСТ – Н” ЕООД/ Община Шумен Период за изпълнение: 11/2016 – 09/2017 Описание на проекта: Производителност на ПСПВ – 636 l/s; Помпена станция (ПС) за пречистени води;…