„РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА “– I-ВИ ЕТАП –ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/ “, ОБЩИНА ШУМЕН.

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА ШУМЕН / “Водоснабдяване и Канализация – Шумен” ООД Период за изпълнение: 05/2021 – 12/2021 Описание на проекта: Изграждане/възстановяване на съществуващия ДС 5 от водоснабдителна система Мътница, изграждане…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД СЛИВЕН

Възложител/ Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) / ОБЩИНА СЛИВЕН Период за изпълнение: 03/2022 – 2024 Описание на проекта: Производителност на ПСПВ – 850 l/s; Извършени дейности: Дейност…