ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С ПОДВИЖНА СТЕНА – ПСОВ ВАРВАРА

Възложител/ Бенефициент: Община Царево Период за изпълнение: 2000 – 2003 Описание на проекта: 800 ЕЖ Водно количество 133 m3/d Макс. водно кол. 10 m3/h Товар (БПК5) 81 kg/d Иновативен елемент:…

ПРАКТИЧЕСКО ДОКАЗВАНЕ НА МЕТОД ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ОБСЛЕДВАНЕ НА ПСОВ – ГР. СОФИЯ

Възложител/ Бенефициент: Частен Институт за Водни Технологии ЕООД/ Софийска вода АД Период за изпълнение: 02/2013 – 07/2015 Описание на проекта: Практическо доказване на иновативен метод за оптимизация на ПСОВ; Увеличаване…

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ,  АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ:  „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛОКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”

Възложител/ Бенефициент: КОРЕКТ ООД/ Община Враца Период за изпълнение: 11/2016 – 03/2017 Описание на проекта: Демонстрационен център включващ 6 бр. модулни ПСОВ, всяка с капацитет 4 ЕЖ Извършени дейности: Работно…