Възложител/ Бенефициент: Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ), Местен офис за България Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София Период за изпълнение: 04/2001…

2006 – 2007 г.: Проект „Киселинни дъждове“, финансиран от Шведския секретариат по киселинни дъждове, на тема повишаване капацитета на представители на НПО и публични институции (общини, училища и др.) по…

УЧЕБНИ И ТРЕНИРОВЪЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕРКИ) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ  НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ

Възложител/ Бенефициент: ИНЖЕНЕРНА КАМАРА ХЕСЕН дружество за обществено право Виисбаден (IngKH) и KАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – София (KИИП) Партньор: Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) –…

ДЕЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ - ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОД 2 000 ЕЖ (Черниче, Полена и Полето)

Възложител/ Бенефициент: Камарата на инженерите – град Хесен (IngKH), Германия Период за изпълнение: 07/2010 – 11/2010 Описание на проекта: През 2005/2006 г. под ръководството на Министерство на околната среда, енергията,…

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ,  АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ:  „ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛОКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”

Възложител/ Бенефициент: КОРЕКТ ООД/ Община Враца Период за изпълнение: 11/2016 – 03/2017 Описание на проекта: Демонстрационен център включващ 6 бр. модулни ПСОВ, всяка с капацитет 4 ЕЖ Извършени дейности: Работно…