Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…

Относно обсъждане на „ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО: ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“. Уведомяваме Ви, че РК София-град подлага на обсъждане…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…