17 Август 2021 - КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (КСУСО)

Делфин Проект Екотехника ООД има амбицията да консолидира своите политики в областта на околната среда, ефективността на ресурсите и климата, както и социалната политика, защитата на данните и бизнес етиката…

20-21 Април 2021 - Уъркшоп „Проблеми и решения за водния сектор в България“

Инж. Красимира Кузманова /Управител на фирмата/ участва като модератор на сесия 2 – Качество на водите в уъркшоп „Зелените технологии срещат водния сектор в България“, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара…

15 ГОДИНИ ДЕЛФИН

Заедно за чиста околна среда… „Ние или ще намерим начин, или ще направим такъв.“, Hannibal Barca​ Делфин Проект Екотехника отпразнува своя 15-годишен юбилей Списание ИНФРАБИЛД, бр.7, 2015 г. /stroiteli.elmedia.net/​ На…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…

Относно обсъждане на „ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО: ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“. Уведомяваме Ви, че РК София-град подлага на обсъждане…

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и…