СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, МОТЕЛ И РЕСТОРАНТИ – ГРАБОВ, ГЕРМАНИЯ

Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/Wergona Schokoladen GmbH, Германия Период за изпълнение: 05/2017 – 07/2017 Описание на проекта: Площадковo водоснабдяване; Площадкова разделна канализация (битова и дъждовна); Модулна ПСОВ с…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ

Възложител/ Бенефициент: МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД Период за изпълнение: 12/2005 – 03/2006 Описание на проекта: Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет 550 ЕЖ и Qср/д = 82.5 m3/d; –…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. БОРИСЛАВЦИ, ОБЩ. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВСКА

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет: – I-ви етап: N екв.оразм.1 = 330 ЕЖ; – II-ри етап: N екв.оразм.2…

МПСОВ ЗА РЕСТОРАНТ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ХЕСБУРГЕР В УПИ 076038-I, М. МЕШЕТО, ЗЕМЛ. С. ОРИЗОВО, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Възложител/ Бенефициент: МЕТАЛСТРОЙ ООД Период за изпълнение: 10/2018 – 04/2019 Описание на проекта: Модулна ПСОВ към ресторант за бързо хранене с капацитет 210 ЕЖ; Филтърна система с UV-инсталация; Поливна система…

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Период за изпълнение: 08/2008 – 02/2009 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет 900 ЕЖ – площадка № 1, Qср/д = 125,55 m3/d; Модулна ПСОВ…

МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Възложител/ Бенефициент: ОБЩИНА СМОЛЯН Период за изпълнение: 06/2009 – 04/2014 Описание на проекта: Модулна ПСОВ с капацитет 2538 ЕЖ, Qср/д=388,31 m3/d; Параметри на изход ПСОВ: – БПК5 ≤ 25 mg/l;…

Възложител/ Бенефициент: Фирма ПАКО ЕООД Период за изпълнение: 12/2001 – 03/2001 Описание на проекта: Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води, Q ср/д = 26.5 m3/d; Параметри на изход ПСОВ: –…

Възложител/ Бенефициент: ИРИДИС – ХГМ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД/ Община Рила Период за изпълнение: 04/2009 – 05/2009 Описание на проекта: Модулна ПСОВ – с. Смочево за битови отпадъчни води, с капацитет…

Възложител/ Бенефициент: Община Хитрино Период за изпълнение: 01/2011 – 02/2011 Описание на проекта: Модулна ПСОВ – с. Тимарево за битови отпадъчни води с капацитет 2 298 ЕЖ; Параметри на изход…