ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД СЛИВЕН

By 0
78
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД СЛИВЕН

Възложител/ Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) / ОБЩИНА СЛИВЕН

Период за изпълнение: 03/2022 – 2024
Описание на проекта:

  • Производителност на ПСПВ – 850 l/s;

Извършени дейности:

  • Дейност 1: Преглед и анализ на наличната документация.
  • Дейност 2: Обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен.
  • Дейност 3: Изготвяне на необходимата проектна документация за завършване на строителството в съответствие с действащата нормативна уредба.
  • Дейност 4: Съгласуване на изготвената документация с компетентните органи.

Инвестиционна стойност на проекта: 15 000 000 лв.