МПСОВ ЗА РЕСТОРАНТ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ХЕСБУРГЕР В УПИ 076038-I, М. МЕШЕТО, ЗЕМЛ. С. ОРИЗОВО, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

By 0
587
МПСОВ ЗА РЕСТОРАНТ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ХЕСБУРГЕР В УПИ 076038-I, М. МЕШЕТО, ЗЕМЛ. С. ОРИЗОВО, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Възложител/ Бенефициент: МЕТАЛСТРОЙ ООД
Период за изпълнение: 10/2018 – 04/2019

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ към ресторант за бързо хранене с капацитет 210 ЕЖ;
 • Филтърна система с UV-инсталация;
 • Поливна система с дебит 3,6 m³/h.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване;
 • 2 варианта на трасе за заустващ колектор след МПСОВ; Избор на вариант;
 • Изготвяне на технически проект по части:
  – Технологична;
  – Конструктивна;
  – Електро и КИПиА.