МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ

By 0
618
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ

Възложител/ Бенефициент: МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
Период за изпълнение: 12/2005 – 03/2006

Описание на проекта:

 • Модулна ПСОВ за битови отпадъчни води с капацитет 550 ЕЖ и Qср/д = 82.5 m3/d;
  – Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 15 mg/l;
  – ХПК ≤ 70 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на технически проект за МПСОВ по следните части:
  – Технологична;
  – Конструктивна;
  – ВиК връзки;
  – Електро и КИПиА.
 • Доставки на цялостно машинно-технологично оборудване на МПСОВ вкл. ел. табло;
 • Съгласуване на проекта със съответните институции;
 • Шеф-монтаж, пуск и накладка;
 • Въвеждане в експлоатация на МПСОВ ;
 • Техническа координация;
 • Мониторинг и контрол, включително пробонабиране и изследване на отпадъчната вода на вход и изход МПСОВ по основните показатели.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA