РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ВИСОКОПЛАНИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС (НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА) ВСК – БЕЛМЕКЕН, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

By 0
601
РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ВИСОКОПЛАНИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС (НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА) ВСК – БЕЛМЕКЕН, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Възложител/ Бенефициент: БатПел ООД/ Национална Спортна База ЕАД
Период за изпълнение: 08/2011 – 10/2011

Описание на проекта:

 • 3 бр. модулни ПСОВ за битови отпадъчни води, всяка с капацитет 110 ЕЖ;
 • Параметри на изход ПСОВ:
  – БПК5 ≤ 25 mg/l;
  – ХПК ≤ 125 mg/l;
  – НВ ≤ 35 mg/l;
  – Nобщ ≤ 15 mg /l;
  – Pобщ ≤ 2 mg /l.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на технически проект за МПСОВ по части:
  – Технологична;
  – Геодезия;
  – Конструктивна;
  – Електро и КИПиА;
  – ПБЗ.
 • Доставки на цялостно машинно-технологично оборудване (3 бр. МПСОВ, 2 бр. измервателни устройства на изход МПСОВ, 2 бр. мазнинозадържатели, автоматични дозаторни станции);
 • Шеф-монтаж, пуск и наладка на доставените 3 броя линии на МПСОВ;
 • Въвеждане в експлоатация на 3 броя линии МПСОВ.

Инвестиционна стойност на проекта: 560 000 лв. (без ДДС)