„15 години е време достатъчно една фирма да се докаже и утвърди на пазара, да създаде здрави бизнес партньорства и да спечели верни клиенти. От тук нататък остава да продължавате в същия дух на професионализъм и отговорност, да преследвате все по-големи цели и да покорявате нови върхове.“

инж. Св. Дамянов Управител на „ВиК - Шумен“ ООД

„Проф. Иван Секулов пренесе големия си международен и научно-изследователски и проектантски опит и в България и създаде екип, който вече 15 години работи успешно в областта на пречистване на питейни и отпадъчни води. Инженерно бюро Делфин е в преки отношения с Хидротехническия факултет като приема ежегодно студенти на производствена практика и преддипломен стаж и обогатява…

Доц. д-р инж. Ирина Костова Декан на ХТФ към УАСГ-София

„За тези години, през които съществувате, Вие доказахте силен характер и твърда позиция, доказахте че умеете не само да работите с висок професионализъм, но и да изградите трайни партньорски взаимоотношения, систематично да надграждате постигнатото до момента и неотклонно да следвате новостите в бранша. Впечатляващи са обхватът на дейност на фирмата и качеството на предоставяните от…

инж. Стефан Кинарев Председател на УС на КИИП България

„Вашата професионална ангажираност и научни методи за създаване на технологии, които осигуряват чиста и здравословна околна среда са част от отговорността на човечеството за бъдещето на планетата земя. Поздравявам Ви за енергията и таланта да свързвате постиженията на науката с практиката, да бъдете уникални творци в един все по-динамичен свят.“

инж. Георги Кордов Председател на КИИП София-град

„През всичките тези години благодарение на всеотдайния труд, успешния мениджмънт и настойчивостта на целия колектив, фирмата успя да утвърди висок авторитет и предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса, отговарящи на европейските изисквания и стандарти. Устоявайки на динамичните промени и превратности, всички бивши и настоящи служители развихте и наложихте модерна бизнес етика и доказахте…

Детелина Николова Кмет на Община Добрич

„Високият професионализъм и коректността на Вашия екип са качествата изградили Ви като разпознаваем и търсен партньор. Вие се отличавате с това, че за краткия период от своето създаване до сега се развивате динамично, поддържате високо ниво на компетентност и отговаряте адекватно на предизвикателствата на времето, в което живеем.“

Поля Цоновска Кмет на Община Долна Митрополия