Децентрално управление на отпадъчните води в България

1.4 billion people

living where water use exceed minimum recharge levels

80% of waste water

is not collected or treated worldwide

47% of world population

will be living in areas of high water-stress by 2030

Description

Основна цел на това проучване е да се идентифицират три села, за които да се приложат резултатите от „тунинг” проекта и да се проектират и изградят ПСОВ по различни технологични схеми, за които в продължение на две години след изграждането да се извършва контрол на параметрите на вход и изход на ПСОВ

Project details

  • Възложител: „Камара на инженерите” - гр. Хесен (IngKH) под ръководството на Германска фондация за околна среда” (DBU) и КИИП-София град
  • Бенефициент: Община Симитли
  • Продължителност: юни 2010 – септ. 2010
  • Размер на инвестицията: 5,44 млн.лева
Project skills
Виж целия проект