СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, МОТЕЛ И РЕСТОРАНТИ – ГРАБОВ, ГЕРМАНИЯ

By 0
737
СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ С БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, МОТЕЛ И РЕСТОРАНТИ – ГРАБОВ, ГЕРМАНИЯ

Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/Wergona Schokoladen GmbH, Германия
Период за изпълнение: 05/2017 – 07/2017

Описание на проекта:

 • Площадковo водоснабдяване;
 • Площадкова разделна канализация (битова и дъждовна);
 • Модулна ПСОВ с капацитет 500 ЕЖ към комплекс, включващ бензиностанция, мотел, ресторанти и паркинг за камиони.

Извършени дейности:

 • Прединвестиционно проучване, разработено в три основни варианта и определяне на:
  – еквивалентен брой жители;
  – водни количества;
  – количествени сметки по окрупнени по показатели.
 • Анализ на вариантите и избор на вариант.