ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИТЕ И ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ФОРМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „МАГУРА“, С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

By 0
638
ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИТЕ И ПРОМИШЛЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ФОРМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „МАГУРА“, С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Възложител/ Бенефициент: Винарска изба – Магура АД
Период за изпълнение: 08/2011 – 12/2011

Описание на проекта:

  • ПСОВ за пречистване на битовите и промишлените отпадъчни води, формиращи се на територията на винарска изба;
  • капацитет на станцията 320 ЕЖ.

Извършени дейности:

  • Прединвестиционно проучване;
  • Количествени сметки по окрупнени показатели;
  • Определяне себестойността на инвестиционното намерение;
  • Изготвяне на документация за издаване на разрешително за заустване.

Инвестиционна стойност на проекта: 300 000 лв. (без ДДС)