МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – С. МАНОЛИЧ, ОБЩ. СУНГУРЛАРЕ

By 0
455
МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – С. МАНОЛИЧ, ОБЩ. СУНГУРЛАРЕ

Възложител/ Бенефициент: Община Сунгурларе
Период за изпълнение: 05/2007 – 03/2010

Описание на проекта:

 • ПСОВ модулен тип с капацитет 1 800 ЕЖ.

Извършени дейности:

 • Изготвяне на технически и работен проект по части:
  – Технологична;
  – Строително-конструктивна;
  – Геодезическа.
 • Авторски надзор;
 • Екзекутивна документация;
 • Инструкции за въвеждане и последваща експлоатация на ПСОВ.

Инвестиционна стойност на проекта: 5 000 000 лв. (без ДДС)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA