ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ, МЯРКА ИСПА – EUROPAID/120223/D/SV/BG ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ, РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНО ДОСИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СУПЕРВИЗИЯ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДЕН ПРОЕКТ НА ГР. ШУМЕН

By 0
556
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ШУМЕН, БЪЛГАРИЯ, МЯРКА ИСПА – EUROPAID/120223/D/SV/BG ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ, РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНО ДОСИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СУПЕРВИЗИЯ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДЕН ПРОЕКТ НА ГР. ШУМЕН

Възложител/ Бенефициент: Консорциум ДИВИ-ИГИП-ЛОП/ Община Шумен
Период за изпълнение: 11/2007 – 01/2009

Описание на проекта:

 • Вътрешна водопроводна мрежа – 61 km;
 • Вътрешна канализационна мрежа – 22 km;
 • Главен довеждащ водопровод – 9 km, Ø1200 mm от язовир „Тича“ за градовете Шумен, Велики Преслав и Търговище;
 • Канализационна помпена станция за кв. Дивдядово, довеждащи канализационни колектори и 1,5 km напорен канализационен колектор;
 • Рехабилитация и подмяна на цялото технологично оборудване за 12 бр. съществуващи помпени станции и 15 бр. водоснабдителни кладенеца.

Извършени дейности:

 • Пред-инвестиционно проучване (ПИП), вкл. преглед на предишни проучвания и проекти, преглед на ВиК системите, проверка на изискванията за проектиране, проверка на предложените решения и изготвяне на встъпителен доклад, потвърждаване на бюджетните разходи;
 • Мастер-план;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на работен проект (всички проектни части);
 • Докладване, съгласуване на проектите с всички институции и одобрения за получаването на разрешително за строеж;
 • Авторски надзор;

Инвестиционна стойност на проекта: 40 000 000 лв. (без ДДС)