Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води под 100 ЕЖ

By 0
769
Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води под 100 ЕЖ

Година на изпълнение:

Възложител

Име на проект

ЕЖ

2003

ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: конфекциониращ цех на група “ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД”

40 ЕЖ

2006

МИС ПЕТРА ООД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: “База за риболовен туризъм и развъждане на риба”

20 ЕЖ

2006

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: „Две жилищни сгради и ресторант”, кв. Бистрица

25 ЕЖ

2006

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект:

Детска градина /лицей/ в УПИ v, кв. 12, с. Дръндар, общ. Суворово”

46 ЕЖ

2006

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: „Двуетажна жилищна сграда – резиденция “РОСЕНЕЦ”, на брега на Черно море”

60 ЕЖ

2007

АЛПИНЕ БЪЛГАРИЯ АД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: Асфалтов завод, Враждебна

16 ЕЖ

2007

ТАДЕМ КОМАН ЕООД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: „Цехове за ядки, квартал. Божурище”

15 ЕЖ

2007

Частен възложител

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: Жилищна сграда в.з Горна баня, УПИ vi-506, кв.38, община Овча купел, София

10 ЕЖ

2007

ВИВА – ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: Вилна сграда, с. Широки дол, м. Дългата поляна, кв. 6 парцел III

4-6 ЕЖ

2008

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води за обект: „Жилищна сграда, кв. Бояна”

25 ЕЖ

2008

СОЛИД – 55 ООД

Технически проект, доставка, шеф-монтаж и въвеждане в експлоатация на модулна ПСОВ за обект: Предприятие за производство на врати с администрация в землището на гр. Елин Пелин

60 ЕЖ

2002 – 2019

Частни възложители

Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води за вилни къщи

4 ЕЖ –

10 ЕЖ