31 Юни 2019 - Становище на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град

By 0
648

Относно обсъждане на „ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО: ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“.
Уведомяваме Ви, че РК София-град подлага на обсъждане процедурата и очаква Вашите мнения и становища пo всяко време до 08 октомври 2019 г. на e-mail: office@kiip-sofia.com
Въпросната процедура може да намерите на линк:
http://www.kiip.bg/documents/rf/136_Procedura_reg_dog_24_07_26_07.pdf