12 септември 2019 г. - Наука и околна среда: Водата е открита за първи път на „потенциално обитаема“ планета

By 0
659

От кореспондента на Pallab GhoshScience, BBC News
https://www.bbc.com/news/science-environment-49648746