През 2019 г. Хидротехническият факултет на УАСГ ще чества 70 години от своето създаване

By 0
666

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и хидромелиоративното строителство.

https://70years-fhe.uacg.bg/?page_id=462&lang=en