През 2019 г. Хидротехническият факултет на УАСГ ще чества 70 години от своето създаване

By 0
589

Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и хидромелиоративното строителство.
07-08 ноември 2019 г., София – Международна юбилейна конференция: Наука & Техника
“70 ГОДИНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”

Sofia, November 07-08, 2019