„За тези години, през които съществувате, Вие доказахте силен характер и твърда позиция, доказахте че умеете не само да работите с висок професионализъм, но и да изградите трайни партньорски взаимоотношения, систематично да надграждате постигнатото до момента и неотклонно да следвате новостите в бранша.
Впечатляващи са обхватът на дейност на фирмата и качеството на предоставяните от Вас разнообразни услуги, за които свидетелстват референциите на Вашите клиенти. Впечатляващ е броят на Вашите клиенти и партньори, включително и в международен план. Но не по-малко уважение заслужават усилията, които полагате за развитието на персонала и повишаването на неговата квалификация.“

инж. Стефан Кинарев Председател на УС на КИИП България