„15 години е време достатъчно една фирма да се докаже и утвърди на пазара, да създаде здрави бизнес партньорства и да спечели верни клиенти. От тук нататък остава да продължавате в същия дух на професионализъм и отговорност, да преследвате все по-големи цели и да покорявате нови върхове.“

инж. Св. Дамянов Управител на „ВиК - Шумен“ ООД