„Много дух и вяра са нужни, за да се посвети човек на проектантското дело, да твори бъдещето за не едно поколение, да създава история. Хубавото е, че тези качества са присъщи на целия Ви колектив и сме сигурни, че изпитвате голямо удоволствие от признанието, което получавате. Авторитетът се гради с умение и сила, да бъдеш в крак с времето, дори на моменти да го изпреварваш, като неизменно следваш пътя, независимо от трудностите.“

инж. Пл. Пергелов и инж. Н. Димитрова „ПРОМЕТЕЙ-ДД“ ООД