„Вашата професионална ангажираност и научни методи за създаване на технологии, които осигуряват чиста и здравословна околна среда са част от отговорността на човечеството за бъдещето на планетата земя.
Поздравявам Ви за енергията и таланта да свързвате постиженията на науката с практиката, да бъдете уникални творци в един все по-динамичен свят.“

инж. Георги Кордов Председател на КИИП София-град