„Делфин-проект екотехника ООД се превърна в символ на професионализма и динамичната инженерна мисъл. Постоянството и усилията, с които работите, спомагат за утвърждаването Ви като източник на безупречни и компетентни услуги.
Уверявам Ви, че Вашият лидерски потенциал и социално отговорно отношение са високо ценени и за нас е чест да бъдете в списъка с доверените ни партньори.“

Иван Алексиев Кмет на Община Поморие