„Проф. Иван Секулов пренесе големия си международен и научно-изследователски и проектантски опит и в България и създаде екип, който вече 15 години работи успешно в областта на пречистване на питейни и отпадъчни води. Инженерно бюро Делфин е в преки отношения с Хидротехническия факултет като приема ежегодно студенти на производствена практика и преддипломен стаж и обогатява академичните познания на студентите с практически умения.“

Доц. д-р инж. Ирина Костова Декан на ХТФ към УАСГ-София