„През всичките тези години благодарение на всеотдайния труд, успешния мениджмънт и настойчивостта на целия колектив, фирмата успя да утвърди висок авторитет и предоставяне на качествени услуги за гражданите и бизнеса, отговарящи на европейските изисквания и стандарти.
Устоявайки на динамичните промени и превратности, всички бивши и настоящи служители развихте и наложихте модерна бизнес етика и доказахте своята висока обществена отговорност .“

Детелина Николова Кмет на Община Добрич