17 Август 2021 - КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (КСУСО)

By 0
398
17 Август 2021 - КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (КСУСО)

Делфин Проект Екотехника ООД има амбицията да консолидира своите политики в областта на околната среда, ефективността на ресурсите и климата, както и социалната политика, защитата на данните и бизнес етиката в една цялостна система, т.е. КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ (КСУСО).

Публикувайки проекта на документ, регулиращ корпоративната социалната отговорност (КСО), приканваме всички заинтересовани страни (възложители, изпълнители, подизпълнители, партньори и други заинтересовани страни) да предоставят своите отзиви и коментари до 30 септември 2021 г.

Ще бъдем благодарни за вашия принос!

DPE_CSR Management System_rev00