ШОКОЛАДОВА ФАБРИКА ВЕРГОНА, ГЕРМАНИЯ – ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА, БИТОВА, ДЪЖДОВНА И ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ НА ПЛОЩАДКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

By 0
702

Възложител/ Бенефициент: SAB Sachverständigen und Architekturbüro Oldenburg/
Wergona Schokoladen GmbH, Германия
Период за изпълнение: 03/2018 – 09/2018

Описание на проекта:

  • Площ на обследваната площадка 97 639 m²;

Извършени дейности:

  • Предварителни проучвания, вкл. заснемане на съществуващото положение на:
    – Водоснабдителни площадкови тръбопроводи;
    – Канализационни (промишлени, битови и дъждовни) площадкови тръбопроводи;
    – Сградни инсталации на територията на фабриката.