Проучване и развитие

Креативност и мултидисплинарност, иновации и бъдеще
„Прогресът е невъзможен без промяна и онези, които не могат да променят мнението си, не могат да променят нищо.“, Джордж Бернар Шоу

„Технологиите са важен елемент в развитието. Вижте, винаги можем да направим нещо по-добре. Можем да подобрим технологиите при пречистване на водите или енергийната ефективност. Винаги има напредък, използвайки технологиите и оттам започват иновациите.“, Сантяго Калатрава

Добрите идеи в проучването и развитието са дългосрочна инвестиция както в собствената печалба, така и в печалбата на общността, към която нашата работа принадлежи.

 • Разработване и изпълнение на проекти за проучване и развитие
 • Развитие на съвременни технологии за пречистване на отпадъчни води, като:
  – Процеси с екстремофилни микроорганизми,
  – Повишаване на биологичното разграждане на водни съединения,
  – Използване на нови реактори с фиксирана биомаса;
 • Развитие на концепции за пречистване, съобразно специфичните местни условия;
 • Партньорство за изследователски и развойни проекти;
 • Развитие на ориентирани към бъдещето екологични техники за рециклиране на водата;
 • Рециклиране на технологичните потоци;
 • Възстановяване на суровини от отпадъчната вода, с цел повторното им използване;
 • Енергийна ефективност на пречиствателни станции;
 • Въвеждане на пречиствателни технологии с високо качество, като
  – адсорбция с активен въглен,
  – йонообмен,
  – мембранни процеси,
  – микрофилтрация,
  – избор на химикали за пречистване на питейни и отпадъчни води,
  – дезинфекция и др.