Пречиствателни Станции за Питейни Води (ПСПВ)

“Водата е най-критичният ресурсен въпрос за нашия живот и живота на децата ни. Здравето на нашите води е основната мярка за това как живеем на сушата.”, Луна Леополд
Една китайска поговорка казва „Когато пиеш вода, мисли за извора“, т.е. трябва да знаем че чистата вода е първото и основно лекарство за нашето здраве.
Фирмата предлага цялостно обследване на качеството на водите и анализи на водопотреблението, разработване на оптимални технологични схеми за пречистване, съгласно изискванията на клиента, имайки предвид актуалното състояние на техниката, най-добрите известни практики и принципите на устойчиво развитие и енергийната ефективност.

Пречистване на питейни води
 • Физико-химично третиране
 • Избистряне на водата
 • Филтриране
 • Обеззаразяване
 • Омекотяване
 • Йонообмен
 • Стабилизация
 • Мембранни технологии
 • Третиране на технологичните отпадъчни води (ТОВ) и утайки
 • Енергийна ефективност и оптимизация на експлоатационните разходи
Експлоатация на ПСПВ
 • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация
 • Оптимизация на работата и техническа помощ
 • Енергийна ефективност; Оптимизация на консумацията на енергия и реагенти