Обучения и семинари

„Учението без мислене е безполезно, а мисленето без учение – опасно.”, Конфуциий
„Дължим почти цялото си знание не на онези, които са се съгласявали, а на тези, които са се различавали.“, Чарлз Калеб Колтън
Обмяната на опит, идеи и знания, използването на „научените уроци“, поддържане на високо техническо ниво, повишаване на професионалната квалификация, информираност за новите технологии, за добрите процеси и практики – фирмата предлага всичко това чрез организация и провеждане на различни тематични обучения, семинари, конференции и др., свързвайки точките между различните страни. Колкото по-обширни са нашите познания за това, което е направено, толкова по-голяма ще бъде силата ни да знаем какво да правим.

 • Обучения и семинари за различни целеви групи
  – опазване на околната среда
  – пречистване на питейни води
  – пречистване на отпадъчни води
  – пречистване на производствени води
  – нови технологии
  – децентрализирано пречистване
  др.
 • Партньорство по проекти за обучение
 • Професионално обучение на експлоатационния персонал