Международни бизнес контакти и консултантски услуги

Вие сте призвани да окажете влияние в живота. Всички сме.
„Ако смятате, че сте прекалено малък, за да окажете влияние, опитайте се да си легнете с комар в една стая“, Анита Родик

Затова, ние оценяваме всички наши партньори/ колеги и клиенти и се радваме да изграждаме отношения с тях по целия свят, защото се развиваме и работим по-добре, когато свързваме хората и техните силни страни.

Международни консултантски услуги
 • Генерални (мастер) планове и пред-инвестиционни проучвания (ПИП)
 • Тръжни документи и процедури
 • Проектиране и супервизия
 • Управление на проекти
 • Проекти за проучване и развитие
 • Проучвания за оценка на въздействието върху околната среда
 • Институционален и социален анализ
 • Програми за намаляване на загубите на вода
 • Повторна употреба на вода
 • Стартиране и въвеждане в експлоатация
 • Обучение на персонала
Управление на проекти
 • Управление на договорите
 • Управление на риска
 • Управление на исковете
 • Управление на субсидиите
 • Управление на ресурсите
 • Мониторинг на напредъка
 • Оценка на разходите