Името ДЕЛФИН

„…искам да направя едно въведение за създаването на инженерното ни бюро:
То е непосредствено свързано с настъпилите промени в 1989 година и премахването на наложената от комунистическия режим пълна изолация на България от свободния свят.

Като Българин, живущ в чужбина (тогава ГФР) бях обхванат от общия ентусиазъм за ново развитие и се включих с идеята да организирам немско-българско сътрудничество в областта на образованието между Техническия Университет Хамбург – Харбург и ВИАС (УАСГ-София) и ХТИ (ХТМУ-София), чрез създаването на квалификационни курсове на немски език и включването им в университетските им програми.

Това ми даде възможността да се запозная с българските колеги – преподаватели, студенти, инженери от специалността.
В същото време се откри и възможността за финансиране от ЕС за рехабилитиране на съществуващи и построяване на нови пречиствателни станции и съоръжения във водния сектор. Много европейски фирми се включиха в отворилото се поле за действие за инженерно-проектантски услуги.

Ръководеното от мене проектантско бюро в Германия “Делфин-Умвелттехник” – Хамбург се заинтересува да се включи в тези програми и решихме да основем немско-българско инженерно проектантско бюро “Делфин Проект – Екотехника” ООД – София със следния състав:
Съсобственици: Немската фирма „Делфин Умвелттехник“, инж. Михаил Стайнов, инж. Красимира Кузманова, проф. д-р Илия Папазов- и проф. Иван Секулов – Управители.

След оттеглянето на проф. д-р Папазов, инж. Кузманова бе избрана за управител на фирмата и в този състав тя продължава да се развива до днес. Талантливият й управител и ценни сътрудници са гарант за устойчивото й развитие…“

Проф. д-р инж. Иван Секулов

„Всеки човек, както и една фирма в развитие като прохождащо дете се сблъсква по пътя си с хора и събития, които определят по-нататъшното им развитие. Но да се върнем малко назад….
В един мъглив ден на 1888 г. кораб от Бостън преминава през опасния Френски проток, Нова Зеландия, който е изпълнен с множество скали и изключително силни течения, причинили стотици корабокрушения.
В един момент екипажът забелязал пред носа на кораба голям сивосин делфин, който си играел. За изумление на всички, делфинът сякаш продължил да ги води през мъглата и дъжда и шхуната успешно преминала през протока.

От този ден нататък делфинът започнал да посреща идващите кораби и да ги превежда през опасния проток. Бързо станал известен сред моряците от цял свят и получил името Пелоръс Джак (Pelorus Jack) – т.е. навигационен инструмент, подобен на компас (Протокът Пелоръс).

Откакто Джак започнал да изпълнява необичайната си служба, нито един воден от него кораб не претърпял корабокрушение в протока.

През 1909 г., правителството на Нова Зеландия взело официално решение да постави под защита живота и здравето на делфина. Доколкото е известно, това е първото в историята индивидуално морско същество, на което е оказана подобна чест със закон.

И така се роди идеята за фирмата ДЕЛФИН, която да посреща идващите клиенти (с техните проблеми) и да ги превежда през трудностите до успешни решения…Тази история ми напомня и за съвместната ни работа с нашите партньори и клиенти и всички трудности през които сме преминавали и преминаваме заедно…..Затова….Благодарим…“

инж. Красимира Кузманова