Нашият екип

Нашият екип

 

Делфин Проект Екотехника ООД е независимо българо-немско инженерно консултантско дружество, което развива своята дейност в сферата на пречистване на питейни, битови и промишлени отпадъчни води от 2000 г.
Офисът на дружеството се намира в София и в него работят, както инжинери-технолози по пречистване на води, така и инженер-химици и строителни инженери.

 

Делфин Проект Екотехника ООД - списък на служителите (офис София)

 

Име Професионална квалификация Дейности във фирмата Трудов стаж Трудов стаж във фирмата
1 2 3 4 5 6
Ръководство
1. Иван Секулов Проф. д-р Инж., Строителен инженер, Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води Управител 1957 – до момента 2000 – до момента
2. Красимира Кузманова

Дипл.-инж., Строителен инженер,

Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води
Управител 1994 – до момента 2000 – до момента
3. Михаил Стайнов

Дипл.-инж., Машинен инженер

Заместник Управител 1969 – до момента 2000 – до момента
           
Служители
4. Миглена Аршинева Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 2003 – до момента 2003 – до момента
5. Иван Раденков Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 2003 – до момента 2004 – до момента
6. Илия Камбуров Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 1996 – до момента 2009 – до момента
7. Здравко Кемеров Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 1969 – до момента 2006 – до момента
8. Галина Григорова - Кърджева Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 1996 – до момента 2009 – до момента
9. Галина Баева   Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 2002 – до момента 2008 – до момента
10. Любен Джорински Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 2001 – до момента 2008 – до момента
11. Цветомир Цветанов Дипл.-инж.,   Строителен инженер Водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води 2010 – до момента 2010 – до момента
12. Маргарита  Кузманова Дипл.-инж.,   Строителен инженер Геодезия, вертикална планировка, пътища   1968 – до момента 2004 – до момента
13. Илия Русков Дипл.-инж. - химик Пречистване на индустриални  отпадъчни води 1978 – до момента 2004 – до момента