Курсове и семинари

Учебни курсове и работни семинари за повишаване на квалификацията:

 

Делфин Проект Екотехника ООД си сътрудничи с различни фирми за развитие на проекти в областта на опазване на околната среда. Един от успешните проекти "Учебен курс по третиране на води" е създаден с цел обмяна на опит между експерти от страните в Югоизточна Европа – България, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.

 

Провеждането на двуфазно обучение "Учебни и тренировъчни мероприятия за утвърждаване на децентрализирано третиране на отпадъчни води в България", бе друг такъв проект, реализиран със съвместните усилия на КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH), в сътрудничество с УАСГ-София и с финансовата подкрепа на Германската Фондация за Околна Среда (DBU).

 

Проектът бе организиран както следва:

 

 

Управление на проекта Сътрудничество ИНЖЕНЕРНА КАМАРА ХЕСЕН дружество за обществено право Виисбаден (IngKH) и KАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В IИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ София-град (KИИП)

 

Техническо ръководство на проекта
(организация в България)

 

Kонсултант СИКОС-ЮС ООД, София

 

 

Специализирано  ръководство на проекта

(специализирано програмно оформление и техническа помощ)

 

Инж. Красимира Кузманова за КИИП

Д-р инж. Хорст Шрайнер за IngKH

 

Изпитна комисия

 

Инж. Красимира Кузманова, проф. д-р Румен Арсов,

проф. д-р Инж. Иван Секулов

 

Спонсори

Германска Фондация за Околна Среда (DBU), Оснабрюк

 

I-ви етап: Лекционно мероприятие с екскурзия

 

9-13 ноември 2009, КИИП София

 

II-ри етап: Технологична практика

 

22-26 февруари 2010, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София (УАСГ), Централна сграда, Партер, Стая №20

 

Изпит

 

26.02.2010, УАСГ -  София

 

Връчване на сертификатите

 

26.02.2010, УАСГ -  София

 

devider

Water Treatment Training Course

 

Делфин Проект Екотехника ООД


 

 

 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 

 

 


devider

 

 

Регионален Център За Околната Среда

 

Делфин Проект Екотехника ООД


 

 

Go To The Top of The Page

 

 

 

 

 

 


devider

 

Вестник «Строителство и градът»


30 български инженери и специалисти със Сертификат „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България”  

Завърши втората фаза на общия българо-германски проектДецентрализирано управление на отпадъчни води в България”. Той се реализира съвместно от КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH) с финансовата подкрепа на Германската Фондация за Околна Среда (DBU).
От  8 до 12 март в УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води.
Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж. Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург.

 


 

 

Go To The Top of The Page