Портфолио

Проекти на фирмата

 

за да видите реализираните ни проекти в детайли е необходимо да имате Acrobat Reader Acrobat reader

 

 

devider

 

Избрани проекти

 

ПСПВ – с. Крупник

"Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на село Крупник, община Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. ",
Лот 6 - Изработване на работен проект за Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ – 2 500) на с. Крупник, БЪЛГАРИЯ

 

***

ПСПВ – гр. Симитли

"Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на град Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Лот 4 – Изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ – 10960 ЕЖ) – гр. Симитли, БЪЛГАРИЯ

 

***

"ДЕЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ - III-ТА ФАЗА"

Предварително Прединвестиционно Проучване (ППП) в областта на Пречистване на отпадъчни води

 

***

Проект в областта на Водоснабдяване и Канализация

Техническа помощ за подобряване на водния цикъл, работно проектиране, подготовка на тръжни документии супервизия на строителните работи за воден проект Шумен. Подобрения във водния цикъл на гр. Шумен – Лот 1

 

***

ПСОВ – гр. Белене

"Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Белене"


***

ПСПВ – с. Крупник
"Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на село Крупник, община Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. ",
Лот 5 - Изработване на работен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ – 2500 ЕЖ) на с. Крупник; заустване в чувствителна зона (с елиминиране на азот и фосфор), БЪЛГАРИЯ

 

***

Проект в областта на Пречистване на отпадъчни води

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) МОНТАНА – БЪЛГАРИЯ

 

***

ПСОВ – гр. Симитли

"Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежи на град Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Лот 6 – Изграждане на 4 /четири/ броя модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (МПСОВ) – гр. Симитли и сравняването им с една обща ПСОВ за целия град Симитли (10 960 ЕЖ); заустване в чувствителна зона (с елиминиране на азот и фосфор), БЪЛГАРИЯ

 

***

Проект в областта на Пречистване на отпадъчни води

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО ЗА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ НА ПСОВ КУБРАТОВО, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

 

***


devider

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player